Bärgningsarbete mm , Stockholms skärgård

Slutkund: JM Bygg och Värmdö kommun
Uppdrag:
På uppdrag av dykfirma bärgades sjunken bogserbåt vid Farstabron i Värmdö under övervakning av Kustbevakningen. Arbetet bekostades av JM Bygg och Värmdö kommun
Entreprenaden startade och avslutades i maj 2007.
Muddring Hornsbergs strand, Stockholm
Kund: Skanska Sverige
Uppdrag:
Muddringsarbete, bl a av förorenade massor vid Hornsbergs strand i Stockholm. Arbete på löpande räkning.
Entreprenaden startade februari 2006 och avslutades i mars (6 veckor) 2007.
Teknik: Skopmuddring m.m.
Utförande entreprenör: HDC AB

Muddring, gångbro m.m. – Braviken Holmen Paper

Kund: Skåne Entreprenad Service
Uppdrag:
Muddringsarbete samt diverse övriga sjö-entreprenadsarbeten, t ex, arbeten med fundament för gångbro vid Holmen Papers hamn i Bråviken, Norrköping. Arbete på löpande räkning.
Entreprenaden startade oktober 2006 och avslutades i februari 2007.
Teknik: Skopmuddring m.m.
Utförande entreprenör: HDC AB

Muddring, spontjustering m.m. – Gävle hamn

Kund: PEAB Sverige, Møhbius Tyskland
Uppdrag:
Muddringsarbete samt diverse övriga sjö-entreprenadarbeten, t ex släntjustering, borrning vid bygget av ny industri kaj i Fredriksskans i Gävle hamn. Arbete på löpande räkning.
Entreprenaden startade juni 2005 och avslutades i maj 2006.
Teknik: Skopmuddring m.m.
Utförande entreprenör: HDC AB

Muddring för nytt färjeläge – Trelleborgs hamn

Kund: Sønder Jysk – Danmark
Uppdrag:
Miljömuddring och underhållsmuddring i hamnbassängen i Trelleborgs hamn.
Diverse övriga tillkommande entreprenadarbeten. Arbete på löpande räkning.
Entreprenaden startade februari 2005 och avslutades juni 2005.
Teknik: Skopmuddring
Utförande entreprenör: HDC AB

Muddring hamnbassäng – Gävle hamn

Kund: Møhbius – Tyskland
Uppdrag:
Nymuddring i hamnbassängen i Gävle hamn.
20.000 m3 lera muddrades bort och deponerades i en bassäng. Arbete på löpande räkning.
Entreprenaden startade och avslutades i december 2004.
Teknik: Skopmuddring
Ansvarig entreprenör: HDC AB

Muddring och släntjustering Färjeläge 3 – Nynäshamn

Kund: Skanska Sverige AB Väg och Anläggning
Uppdrag:
Muddring lera och bergblock ca 15.000 m3 ned till -10,30
Anläggande av 250 meter slänt 1:1,5
Justering och avjämning med hjälp av
ca 20000 m3 fyllnadsmassor.
Urgrävning för pålningsarbeten.
Beräknad utförandetid: ca 4 månader
Entreprenaden startade 17 november 2003 och avslutades 12 mars 2004.
Den nya kajen och roro-rampen invigdes 3 maj 2004.
Teknik: Skopmuddring
Ansvarig entreprenör: HDC AB

Bergrensning och Muddring – Hargshamn

Kund: Uddevalla Dyk & Sjö AB
Uppdrag:
Etapp 1 (juni 2003):
Rensning av berg under vattnet för att möjliggöra borrning- och sprängningsarbete vid nybyggnad av lastkaj.
Etapp 2 (augusti 2003):
Muddring av 6000 m3 sprängsten ned till ett djup av 12,3 meter.
Arbetet förutsatte att mudderverket kunde stå fast positionerad på 20 meters djup.
Entreprenaden avslutades den 28 augusti
Teknik: Skopmuddring
Ansvarig entreprenör: HDC AB

Nymuddring – Hargö kalv i Bråviken

Kund: Norrköpings hamn/Sjöfartsverket
Uppdrag:
Att sänka djupet vid Hargö kalv från 14,5 meter till 16 meter för att höja sjösäkerheten för de största lastfartygen på väg in till och ut från Norrköpings hamn. Arbetet krävde extrem kapacitet både vad gäller pontonen och dess stödben och vår 140-tonsgrävmaskin Demag 121. Ca 500 kubik grusmassor grävdes bort och lastades i två pråmar levererade av Stockholms hamn och Marin & Haverikonsult AB för vidare urlastning i Norrköpings hamn.
Teknik: Skopmuddring
Leverantörer: HDC AB, Gävle Bogsertjänst AB, Stockholms hamn och Marin & Haverikonsult AB

Nymuddring – Norrköpings hamn

Kund: Norrköpings hamn/Sjöfartsverket
Uppdrag:
Muddring av ca 10000 kubik muddringsmassor till ett ramfritt djup av 12,7 meter. Syftet är att höja sjösäkerheten genom att ändra inseglingsvinkeln för fartygstrafiken till Norrköpings hamn.
Arbetet påbörjades 14 januari 2003. Godkänd kontrollramning efter vinteruppehåll den 28 mars 2003
Teknik: Skopmuddring
Leverantörer: HDC AB, Gävle Bogsertjänst AB, Marin & Haverikonsult AB

Rivning av vågbrytare i Gävle varvsområde

Kund: Gävle kommun
Uppdrag:
Rivning av en över hundra år gammal träpir bygd med ca 700 stycken 12 meter långa nedpålade stockar. Stockarna skulle avlägsnas hela och fick inte kapas utmed bottenlinjen. Med hjälp av vår 97-tonsgrävare O&K RH40 D kedjades varje påle och rycktes upp en efter en. Arbetet hade inte varit möjligt om grävmaskinen och Big Bertha hade varit så kraftfulla.

Teknikmuddring i Hallstavik

Kund: Sjöentreprenader AB på uppdrag från Holmens pappersbruk
Uppdrag:
Att utföra sugmuddring med ny patenterad teknik ned till 8 meter och med en bredd på 60 meter och en längd på 1250 meter i farledsrännan i Hallstavik.
Arbetet påbörjades i september 2002 och avslutades efter fullföljd leverans i december 2002.
Teknik: Sugmuddring
Ansvarig entreprenör: Sjöentreprenader AB
Leverantörer: Hakan Dredging Company AB