VÄLKOMMEN TILL HAKAN DREDGING COMPANY AB

Vi är ett väletablerat och erfaret muddring & entreprenadsföretag som utför arbeten över hela Nordens kuster. Hakan Dredging Company AB är experter på muddring, rivning och byggnation i och vid vatten. Att göra arbeten på sjön ställer speciella krav inom både miljö och kvalitet.

Muddring

Vi utför all typ av muddring som: nymuddring för att öka djupen i farleder och hamnar, underhållsmuddring och miljömuddring.

Rivning under vatten

Företaget har en lång branscherfarenhet inom gräventreprenad. Genom sina specialtillverkade maskiner är bl.a. betongrivning under vatten något vi kan göra under alla miljö och säkerhets krav som ställs.

Förberedning under vatten

Hakan Dredging Company AB
utför allt inom byggande av erosionsskydd, förberedande arbeten inför spontning och pålning med mera.