Muddringsarbeten över hela Norden

Vi är ett väletablerat och erfaret muddring & entreprenadföretag med hemmabas i Gävle. Hakan Dredging Company AB är experter på muddring, rivning och byggnation i och vid vatten. Att göra arbeten på sjön ställer speciella krav inom både miljö och kvalitet.

Skräddarsydd Utrustning

HDC har byggt upp ett gediget mudderverk. Med den här maskinen har vi förmåga att prestera rätt djup/lutningar vid utfört arbete, där ni som kund kommer att möta en enhet som är helt självbestämmande. Ingen omväg i beslut utan ni har en komplett resursenhet på plats. Tack våra skräddarskydda utrustning har vi en hög tillgänglighet och en stor förmåga att ta oss till de flesta hamn- och sjö-entreprenader som för andra kan vara svåra eller omöjliga.

HDC tänker ständigt på säkerhet.

Sjösäkerhet:
För att uppfylla de krav som ställs på maskiner för att benämnas mudderverk innebär det klassning med stabilitet och hållfasthetsberäkningar med mellanliggande besiktningar, för att säkerställa att vi uppfyller kravet på besiktad och godkänd maskin för arbete vid arbetsplatsen.
Då vi har ett besiktigad och godkänt mudderverk enligt sjölagen så har vi ansvarsförsäkringar som gäller för vattenarbete och detta ingår i vårt säkerhets- arbete.

Arbetssäkerhet:
Då arbetet med mudder verket pågår under höst/vinter/vår säsong, med många gånger instabilt väder. Bland annat vid mörker måste verksamheten anpassas för detta. Planering och utformning av arbetsplatsen är en central och mycket arbete har gjorts för att skapa möjligheter till ordnade förhållanden ombord. Det uppskattas att det är ordning ombord på P10:an då det ger hög tillgänglighet. Den personliga säkerhetsnivån bestämmer befälhavaren ombord beroende på arbetsplats och typ av entreprenad som ska utföras. En viktig aspekt i sammanhanget är den s.k. passiva säkerheten, som skall aktiveras om något händer. Detta enligt sjölagen. Självfallet har vår utrustning fasta installationer av brandsäkerhets installationer. Personsäkerhet som samlingsplats och hjärtstartare. Kommunikationssäkerhet som vid nöd kan ange grafisk position.

Fackmannamässig utförande.

Företaget nyttjar den senaste tekniken samt för en utförlig dokumentation vid var entreprenad vi utför. Hakan Dredging Company AB är medlem i branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, och Central Dredging Association.

Ordning och reda

Miljö och Kvalitet checklistor numrerade enligt SS-EN ISO 9001 riktlinjer.
Bolaget innehar erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar, hos oss lämnas inget åt slumpen. 

Kontakta HDC idag!

Välkommen att kontakta oss med frågor samt hur vi kan hjälpa er vid ert nästa projekt.

Läs vår Broschyr >>